MAQUINÀRIA INDUSTRIAL PER A LA MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

PICADORES

PICADORA
P130
El model P130 són picadores d'alimentació manual destinades a produccions mitjanes. Apropiades per treballar amb tota classe de productes frescos o semi - congelats (fins a -5º C).

L'ús de polsadors facilita una manipulació senzilla i simple. El seu disseny amb superfícies llises i els seus vis sense fi desmuntables garanteixen una neteja fàcil i total.

Seguretat: proteccions tèrmiques del motor, maniobra de baix voltatge, atur d'emergència i treball silenciós.

Utilitzen el sistema de tall Unger, permeten el muntatge de tres a cinc elements.

Accessoris estàndard: 2 ganivet, 3 plaques, 2 anells separadors, 1 extractor del vis sense fi i 1 alimentador.

Accessoris opcionals: separador de parts dures. Potes altes per descàrrega sobre carros de 200 litres.
Ctra. de Terrassa, 217 08205 Sabadell (Barcelona) SPAIN - info@fatosa.com - Tel. (+34) 937 266 399 (+34) 937 266 889 Fax (+34) 937 274 046